business concierge

Zakres działań
  • przygotowanie spotkań biznesowych w kraju i za granicą
  • Trening i szkolenie dla osób w firmie odpowiedzialnych za kontakty businessowe
  • organizacja czasu okołobusinessowa dla osób towarzyszących
  • oprawa i przygotowanie tematyki spotkań
  • business savoir-vivre, dress code, przyjmowanie gości
  • organizacja i przygotowanie rad nadzorczych
  • obsługa tłumaczenia / osoby towarzyszące
  • obsługa spotkań - doradztwo prawne, ekonomiczne, kontaktowe
  • promocja, reklama, marketing
„Efektywna zmiana nie jest tym, co Ty robisz ludziom.
To jest to, co Ty robisz razem z nami.”

K. Blanchard i T. Waghorn